bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

 Nazwa Szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa im. G. Taszyckiego w Chruszczobrodzie

Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

Adres:

Szkołą Podstawowa w Chruszczobrodzie

ul. Mickiewicza 113

42-450 Chruszczobród

Szkoła Podstawowa im. G. Taszyckiego w Chruszczobrodzie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Łazy.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.Opublikował: Joanna Tokarska
Publikacja dnia: 28.05.2019
Podpisał: Joanna Tokarska
Dokument z dnia: 28.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 037